முஸ்லிம்களின் பிறப்பு எண்ணிக்கையால் இந்தியா முஸ்லீம் நாடாகுமா?

இந்திய முஸ்லிம்கள் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிப்பதில்லை என்றும், அவர்களின் மக்கள் தொகை அதிகரித்துக் கொண்டே போவதாகவும், அதனால் இந்தியா ஒரு நாள் முஸ்லிம் நாடாக மாறிவிடும் என்றும் பலர் நினைக்கிறார்கள். உண்மை நிலவரம் என்ன?...

நம் நாட்டில் உள்ள இந்துக்களுக்கு இந்திய முஸ்லிம்கள் அச்சுறுத்தலா?

இந்திய முஸ்லிம்கள் இந்துக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் என்றும், அவர்கள் இந்தியாவைக் கைப்பற்ற விரும்புகிறார்கள் என்றும் சிலர் பரப்புகிறார்கள். உண்மை என்ன? முஸ்லிம்களைப் பற்றி உங்களுக்குப் போதித்த அனைத்தையும் ஒரு நிமிடம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இது பற்றி...

அதான் – படைத்த இறைவனை தொழுவதற்கான அழைப்பு

அல்லாஹு அக்பர்…அல்லாஹு அக்பர்  அல்லாஹு அக்பர்…அல்லாஹு அக்பர்  ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை, உங்களுக்கு அருகிலுள்ள பள்ளிவாசல் ஒலிபெருக்கியில் இருந்து இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டிருப்பீர்கள். சமீபகாலமாக, அதான் என்ற தொழுகைக்கான அழைப்பு தொடர்பாக பல...